privacy

DealDonkey is een handelsmerk van DealDonkey B.V. DealDonkey heeft de gegevensverwerking gemeld bij de toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld.

Alle gegevens die DealDonkey verzamelt, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan DealDonkey geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.
DealDonkey gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van een (koop)overeenkomst en/of het verlenen van overige diensten. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van DealDonkey en/of zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht DealDonkey rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijs op stelt kunt u contact opnemen via klantenservice@DealDonkey.com

DealDonkey maakt voor de beveiliging van door haar verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Onze sites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

DealDonkey zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.